remsagdpr

 

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

gdpr-log


PROGRAM

Tid och plats

Måndagen den 6 november, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm, Kl 9.00-17.00. Registrering från 08.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kl 09.00-09.10: Inledning

Dagen introduceras av moderatorn

Pär Ström är civilingenjör och författare till ett tiotal böcker, de flesta om IT. Han har arbetat med IT på olika sätt i mer än 20 år. Han var ledamot av alliansregeringens IT-råd. Pär driver företaget Atomer och bitar.

09.10-10.40: Vad innebär GDPR, och vilka åtgärder krävs? DEL 1
Advokat Conny Larsson, Gärde & Partners

Conny gör en grundlig genomgång av de viktiga komponenterna i GDPR. Vad innebär lagen, hur påverkas företag och offentlig sektor, och vilka åtgärder måste vidtas beträffande behandling av personuppgifter? Det blir även rejält med utrymme för frågor och diskussioner. Bland annat tar Conny upp dessa frågeställningar:

– Begrepp och definitioner (vad är en personuppgift, och vad gäller för personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud?)
– Vad krävs för att personuppgifter ska få behandlas (berättigat ändamål, laglig grund och särskilda förutsättningar för särskilda slags personuppgifter)?
– Vilka rättigheter har de registrerade (rätt till information, rätt till registerutdrag och olika åtgärder som korrigering och rätten att bli glömd)?
– Vilken rapporteringsskyldighet till myndigheterna föreligger? Krav på dokumentation, konsekvensanalys och incidentrapportering.
– Vilka säkerhetskrav gäller (finns det några konkreta krav, privacy by design)?
– Behandling av personuppgifter utomlands (tillåtet och lämpligt?)
– Påföljder vid överträdelser av GDPR (myndighetsingripanden, skadestånd och sanktionsavgifter).

Conny Larsson är advokat hos Advokatfirman Gärde & Partners och en av Sveriges främsta experter på GDPR. Han är sedan länge specialiserad på IT-rätt. Conny är Sveriges advokatsamfunds representant i den utredning som la fram lagförslaget om implementering av Dataskyddsdirektivet (SOU 2017:29), vilken är en del av det dataskyddspaket där GDPR ingår.

10.40-11.00: KAFFE med matig smörgås och mingel
.
11.00-12.30: Vad innebär GDPR, och vilka åtgärder krävs? DEL 2

Advokat Conny Larsson, Gärde & Partners

Conny Larsson fortsätter sin presentation, som följs av en rejält tilltagen frågestund.

12.30-13.15: LUNCH med diskussioner med andra GDPR-intresserade

 

13.15-13.55: Utmaningarna med personuppgifter i ostrukturerade data?

Rikard Lindkvist, Commvault

En av utmaningarna med GDPR är att hitta, hantera och få kontroll på personuppgifter i ostrukturerade data, som exempelvis i Word- och Excel-dokument och i epost-kommunikation. Och hur säkerställer du att ni uppfyller kraven när data finns på mobiltelefoner och andra bärbara enheter, på servrar i datacenter och i molntjänster med hundratals eller tusentals auktoriserade användare? Avslutas med frågestund.

Rikard Lindkvist är Systems Engineer på Commvault, med dataskydd och informationshantering som specialistområde. Han har i över 20 års tid arbetat med olika typer av uppdrag och roller i programvarubranschen. Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Företaget är noterat på Nasdaq (CVLT).

14.05-14.45: Praktiska erfarenheter från GDPR-arbetet
Anders Mårtensson, Statens jordbruksverk

När det gäller förberedelserna för GDPR: Vad fungerar, vilka är svårigheterna och vad kan vara good-enough? Hur prioriterar man sina resurser fram tills GDPR träder i kraft? Vilka erfarenheter från ett 20-årigt strukturerat informationssäkerhetsarbete har man på Jordbruksverket direkt haft nytta av i sitt GDPR-arbete?  Hur kan vardagen efter GDPR-projektet se ut i verksamheten, så att man verkligen fortsätter att följa förordningen? Anders delar med sig av sin långa erfarenhet av arbete med dataskydd och datasäkerhet.

Anders Mårtensson är informationssäkerhetschef på Statens jordbruksverk samt jurist med mångårig erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och frågor i gränslandet mellan IT, juridik och verksamhet/organisation. Myndighetens GDPR-arbete har fokus att ge kunskap och stöd till verksamheten så att det finns rimliga förutsättningar att prioritera tid och resurser fram till att den nya lagen träder i kraft.

14.55-15.15: Kaffe med sötsak och mingel
.
15.15-15.55: Hur påverkar GDPR din marknadsföring?

Daniel Tornberg, MarLaw

I de flesta företag påverkar GDPR alla delar av verksamheten, men frågan är om inte marknadsavdelningen påverkas mest. Vad gäller exempelvis för kampanjinsamling av personuppgifter, direktreklam och kampanjer på sociala medier? Hur ska avtal med underleverantörer som reklambyråer och digitala byråer se ut? Hur ska prospects hanteras? Under presentationen går Daniel igenom de viktigaste förändringarna, och ger dig verktygen för att förbereda din organisation för regelefterlevnad och seriös hantering av sådant som kundregister, CRM och epostdatabaser. Du får även en inblick i vilka praktiska verktyg som kan användas för att underlätta personuppgiftshanteringen i den dagliga verksamheten, med särskild fokus på marknadsföringsintensiva företag. Avslutas med frågestund.

Advokat Daniel Tornberg är partner och VD på Advokatfirman MarLaw, som är en affärsjuridisk byrå med marknadsföringsrätt och immaterialrätt som specialitet. Daniel har omfattande erfarenhet som juridisk rådgivare med särskild inriktning på kommunikationsintensiva företag, aktiva i branscher såsom media, reklam, fordon, finans, telekom, detaljhandel, konsumentelektronik och IT. Han är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet. Daniel är verksam som processombud vid domstol och skiljeinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Datainspektionen, Konsumentverket och privata organ såsom Reklamombudsmannen och DM-nämnden. Daniel föreläser löpande vid bland annat Stockholms universitet och utbildningsinstitut samt vid internutbildningar för företag och organisationer.

16.05-16.45: Vem ska vara Data Protection Officer, och vad gör en sådan? 

Lisbeth Svensson, Bisnode

När ska man utse en DPO, och vilka kvalifikationer ska den personen ha? Lisbeth ger ett praktiskt exempel på hur man kan tänka i frågan kring den viktiga posten DPO, både från ett lokalt och ett internationellt perspektiv. Enligt GDPR skall en DPO informera och ge råd, övervaka efterlevnad av förordningen samt vara kontaktpunkt för (och samarbeta med) tillsynsmyndigheten. Men vad innebär detta i praktiken? Vilka är arbetsuppgifterna, och hur ser ansvaret ut? Avslutas med frågestund.

Lisbeth Svensson är Group Data Protection Officer på Bisnode, som idag finns på 18 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd.

16.55-17.00: Moderatorn avslutar konferensen

Notera! Alla talare står själva för formuleringarna som presenterar deras företag/organisation.

 

Tid och plats

Måndagen den 6 november 2017, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-17.00.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2.995:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Catharina Ström på 0708-244 827 eller catharina@atomer.se

 

   Om denna konferens

Tid och plats: Måndagen den 6 november 2017, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-17.00.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 2.995:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Catharina Ström på 0708-244 827 eller catharina@atomer.se

Andra aktuella konferenser

halvl001

En konferens om Influencer Marketing, som går den 24 oktober i Stockholm. Mer info här!

loggan

En konferens om att lyckas med podcast, som går den 13 november i Stockholm. Mer info här!