aiii.001

rad5

 

DOKUMENTATIONER

Fredrik Heintz, Linköpings universitet – HÄR
Bengt Eliasson, SRI International – HÄR
Kristoffer Avci Nåmark, Swedbank – HÄR
Fredrik Ring, Tieto – HÄR
Peter Mankenskiöld, Sambruk – HÄR
Per Österman, Accenture – HÄR
Joakim Åström, CGI – HÄR
Damon Tojjar, Lunds universitet – Kontakta Damon på 0709-662 25 13, damon.tojjar@med.lu.se
Göran Lindsjö, Governo – Kontakta Göran på +13022600691, goran.lindsjo@governo.se