aiii.001

rad5

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

 

program

 

08.30-09.00: Registrering

09.00-09.10: Inledning

09.10-09.50: Artificiell intelligens förändrar allt! Eller?
Docent Fredrik Heintz, Linköpings universitet

Först lägger Fredrik grunden: Vad är AI, hur jobbar ett AI-system, hur tränar man upp sin AI, vad innebär maskinlärning? Sedan går han in på rollen för AI i vårt samhälle: Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor föds, kan maskinerna tänka? Hur påverkar det jobben? Kan de på sikt bli en fara för oss? I det här föredraget presenteras aktuella utmaningar, pågående forskning, och vart utvecklingen är på väg.

Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 110 doktorander och han är ansvarig för arrangemanget av den internationella AI konferensen IJCAI-ECAI 2018 i Stockholm. Heintz forskningsområden är artificiell intelligens (AI) och autonoma system. Han är särskilt intresserad av att analysera kontinuerliga dataflöden för att kunna skapa säkra autonoma system, som till exempel självkörande bilar.

09.55-10.35: En road map till en lyckad AI-satsning
Bengt Eliasson, SRI International

Innan man börjar upphandla AI-lösning är det viktigt att skriva ett bra så kallat user case. Det innebär en specifikation på vilka arbetsuppgifter man vill att AI-systemet ska utföra, och på vilket sätt. I detta ingår också att analysera vilka delar av organisationen som påverkas av AI-satsningen, och hur gränssnittet ska se ut till de delar av verksamheten som fortsätter att vara manuell. Ett user case är ungefär som en kravspecifikation, men utan att kraven formuleras i tekniska termer (det kommer i ett senare skede). Med stöd av exempel går Bengt igenom hur man utarbetar sitt user case, och erbjuder kort sagt en road map till en lyckad AI-satsning.

Bengt Eliasson har en lång bakgrund som AI-expert på IBM, men gick nyligen över till ett samarbete med SRI International (Stanford Research Institute) som independent contractor, där han gör “industrial upgrades” inom bland annat AI och Machine Learning. Detta kombinerar Bengt med verksamhet i det egna bolaget Add a Coach. Han kommer också fortsätta vara en partner till IBM inom vissa utvalda segment, såsom Watson services.

10.40-11.00: Kaffe med macka och mingel med andra AI-intresserade

11.00-11.40: Swedbanks AI-assistent Nina – framtiden för automatiserad kundservice
Kristoffer Avci Nåmark, Swedbank

På Swedbank är visionen att all kundkommunikation ska börja med den AI-baserade chattbotten Nina. Idag svarar hon på över 80 000 frågor per månad. På sikt kommer hon fungera som en personlig concierge och hjälpa bankens kunder även med avancerade ärenden som idag bara kan hanteras av specialister. Kristoffer berättar om erfarenheterna av Nina hittills, och hur banken planerar för den AI-baserade fortsättningen.

Kristoffer Avci Nåmark är produktägare för AI-assistenten Nina inom Digital Kommunikation på Swedbank. Han jobbar på en enhet som heter Digital Banking, som gemensamt är ansvarig för att driva hela Swedbanks digitala utveckling framåt. Swedbank är med sina 7,4 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder Sveriges största bank räknat efter antalet kunder, och har en ledande ställning även i de övriga hemmamarknaderna Estland, Lettland och Litauen.

11.45-12.20: Intraprenörskap inom AI – vilka är framgångsfaktorerna?
Ishtar Touailat, Tieto

Ishtar driver Europas första AI-inkubator inom ramen för Tieto. Men hur driver man en ”AI Factory” i en större organisation? Om man är en drivande kraft och vill införa AI i en miljö som kanske är åt det traditionella hållet? Ishtar delar med sig av framgångsfaktorer, lärdomar och fällor att undvika.

Ishtar Touailat är innovationschef på IT-bolaget Tieto. År 2018 kallar Veckans Affärer henne för en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Året innan var hon med på samma tidnings lista över årets supertalanger. År 2016 korades hon av Tieto till årets IT-kvinna, och 2015 utsågs hon av Veckans Affärer till en av årets innovationsänglar.

12.20-13.10: Lunch och mingel med andra AI-intresserade

13.10-13.50: AI-stöd med Watson i kommuners GDPR-arbete
Peter Mankenskiöld, Sambruk

En kommun har oerhörda mängder personuppgifter i ostrukturerad form, till exempel i epost, Word-dokument, digitala kalendrar och Powerpoint-presentationer. Den nya dataskyddsförordningen GDPR gör det nödvändigt att hitta och skaffa kontroll över dessa. För detta mycket komplexa arbete har ett tiotal kommuner inom ramen för kommunnätverket Sambruk tagit artificiell intelligens till hjälp. Peter, som är projektledare, berättar om hur IBM:s AI-system Watson används för detta.

Peter Mankenskiöld är projektledare för det aktuella AI-projektet på Sambruk, som är ett nätverk för kommunal verksamhetsutveckling där ett hundratal kommuner deltar. Peter, som är projektledare, berättar om hur IBM:s AI-system Watson används för detta och vilka lärdomar man kan dra av projektet.

13.55-14.35:Konsten att införa AI i en organisation
Per Österman, Accenture

Alla pratar om allt det fantastiska man kan göra med AI, men få tar upp den viktiga frågan hur man lyckas få AI att landa organisatoriskt på ett bra sätt. Per går igenom hur organisationen påveras av AI. Hur förändras sättet att jobba, hur påverkas behov av kompetens och rekrytering, hur förändras den interna kulturen och hur tränar man upp sin AI efter att den har implementerats?

Per Österman är VD för Accenture Applied Intelligence Nordic, och har stor erfarenhet av frågor kring införande av AI.

14.40-15.00: Kaffe med sötsak och mingel

15.00-15.40: Hur blir vi smartare med AI och förutsägande analyser?
Joakim Åström, CGI

Joakim ger en exposé över hur CGI hjälper sina kunder att använda AI för att skapa hållbarhet, optimera resursutnyttjande, få maskiner att laga sig själva och inte haverera – och ge ökad säkerhet. Förutsätta framtiden med hjälp av AI, kan vi det?

Joakim Åström är senior consultant på CGI och företagets AI-expert. CGI är Sveriges största oberoende IT-leverantör med 27 kontor i Sverige och ca 70.000 medlemmar globalt. Företaget levererar både konsulttjänster och egna produkter för branscher inom både privat och offentlig sektor. CGI Sverige skapar IT-lösningar med bland annat Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR). CGI Sverige attraherade nyligen Tim Cook (VD på Apple ) att besöka Sverige och titta på AR-appen Movehome.

15.45-16.25: AI i vården
Damon Tojjar, Lunds universitet

Hur kan AI integreras i vården och bidra till en mer jämlik, patientsäker och tillgänglig vård med en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal? Lärdomar från över 40  kliniker i tre landsting med EASY-Diabetes och Läkarexpressen.

Damon Tojjar är forskande läkare vid Lunds universitet, kliniskt verksam i primärvården samt medicinskt utvecklingsansvarig för flertalet medicintekniska projekt där AI tillämpas i vården. EASY-Diabetes individanpassar diabetesbehandlingen med stöd av AI, och tilldelades nyligen det stora innovationspriset från Medtech4Health. Läkarexpressen är en unik CE-märkt medicinteknisk produkt som med AI effektiviserar primärvårdens processer och patientflöden. Damon har 12 års erfarenhet från forskning (Lunds Universitet och Stanford University), klinik och industri. Bland hans meriter finns över tio internationella kliniska studier och två nya läkemedel som har godkänts av FDA och EMA. Damon har drivit initiativ för digitalisering inom läkemedelsindustrin och akademin. Damon fokuserar på att främja innovation, vetenskaplig utvärdering och ansvarsfull integration av digitala lösningar i sjukvården.

16.30-16.50: Det senaste inom AI direkt från USA
Göran Lindsjö, Governo

Göran Lindsjö, som bor och verkar i USA, ger en betraktelse över AI-användningen i USA och andra länder som kommit längre än Sverige. Vad kan företag och offentlig sektor lära sig av andras framgångar och misslyckanden? Hur jobbar man med kompetens, drivkrafter och förändringsledning när det gäller AI? Göran medverkar på konferensen från USA över en Skype-förbindelse.

Göran Lindsjö är Governos AI-expert och en senior rådgivare och föreläsare inom AI. Han stöttar företag och offentliga organisationer i sina strategiska arbeten med AI. Göran har sammanlagt 30 års erfarenhet av AI bland annat som företagsledare och i styrelsearbete. Han har ett stort nätverk inom AI framförallt i USA och Europa. Han har också i flera år från Regeringskansliet arbetat med AI och digitaliseringen av svensk statsförvaltning. Governo är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Bolaget arbetar med policyskapande utredningar och komplexa förändringsprojekt. Många uppdrag handlar om digitalisering där vi tillsammans med kunden och med stöd av teknik löser samhällets svåraste frågor.

16.55: Konferensen avslutas

 

Notera! Alla talare står själva för formuleringarna som presenterar deras företag/organisation.

 

Tid och plats

Onsdagen den 30 maj 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.55.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2995:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder. Fakturering sker vid anmälan.)

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

 

 

Tid och plats: Onsdagen den 30 maj 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.55.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 2995 kr plus moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Begränsat antal platser. Först-till-kvarn gäller. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.