remsachat

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM


chatlog

 

pro

 

 

08.30-09.00: Registrering

09.00-09.10: Inledning
Moderatorn Pär Ström inleder konferensen. Pär driver Atomer och bitar. Han har skrivit ett flertal böcker om IT och affärsverksamhet, och var ledamot av alliansregeringens IT-råd.

09.10-09.50: Kognitiv affärsverksamhet – digitala hjälpredor som förstår vanligt språk och lär sig själva
Mikael Haglund, IBM

Världen digitaliseras i rasande takt. Vi överväldigas av stora datamängder, samtidigt som kraven på effektivt och personligt bemötande ökar. För att möta dessa utmaningar ser IBM ett ökat användande av kognitiva system, d v s system som: 1) Förstår naturligt språk och ostrukturerade data som text och bilder, 2) Kan resonera sig fram till bästa svar eller lösning, 3) Lär sig och blir bättre ju mer det används, och 4) Förstår och interagerar effektivt med oss människor på det sätt som passar oss bäst. Några av de frågor Mikael kommer att belysa är: När och hur kommer vi se dessa system? Vad har de för relation till machine learning, AI och chatbottar? Hur gör du din applikation/lösning/tjänst/pryl mer kognitiv, redan idag? Vad händer när man sätter ett kognitivt system i en robot eller en buss? Kommer vi att välkomna dem som våra fantastiska nya hjälpmedel, eller som våra nya robot overlords? Kommentar: ”Kognitiv” betyder sådant som är kopplat till tänkande, förstående och intellektuell kapacitet.

Mikael Haglund är teknisk direktör på IBM Svenska AB. Han har arbetat med olika aspekter av IT-lösningar och innovation under 30 år. Mikael är teknisk talesperson för IBM, med rätt att spana på och missionera om kommande trender. I sin roll som teknisk rådgivare åt svenska företag jobbar han för att driva innovation, digitalisering, och anammandet av nya tekniker som kognitiva system, internet of things och blockchain. Hans erfarenheter spänner från nanosekundjakt i systemkonstruktioner till affärsmodellsdiskussioner i disruptiva affärsplattformar. IBM är ett kognitivt lösnings- och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

09.55-10.35: Telias strategiska storsatsning på AI-baserad maskinell kommunikation
Mathias Johansson, Telia

Telia använder AI-baserade bottar och avancerade digitala assistenter både internt och i sina erbjudanden gentemot kunder. Företaget tror mycket starkt på artificiell intelligens, vilket bland annat har manifesterat sig i att man under 2017 förvärvade bolaget Humany som utvecklar AI-baserad teknologi för kommunikation. I sin presentation kommer Mathias att gå igenom erfarenheter från Telias egen utveckling och lansering av en chatbot för företagets kundtjänst. Varför genomfördes den, och hur? Han kommer också att berätta om hur Telia arbetar med maskinlärning för språkförståelse och modellering av dialoger inom området konversationsinriktad AI, samt om några olika plattformar de använder för ändamålet.

Mathias Johansson är Senior Manager och Head of Automated Solutions på Telia. Han leder Telias initiativ mot företagsmarknaden inom kognitiv (förstående) databehandling och robotiserad automatisering av processer. Hans team fokuserar på praktiska implementeringar av artificiell intelligens, såsom bottar och automatisk kunskapsåtkomst, liksom på automatisering av processer för kundmötet. Mathias har arbetat med tal- och språkteknologi samt maskinell förståelse av naturligt språk sedan år 2000. Det är områden som är helt centrala för dagens praktiska AI-tillämpningar syftande till att bygga morgondagens gränssnitt mellan människa och maskin.

10.40-11.00: KAFFE med rejäl smörgås med olika pålägg

11.00-11.40: KF Chatbot – en enklare digital vardag för kommuner och deras invånare
Stig Andre Dignæs Rundhaug, KF, och Elise Andreasson, Hadsel kommun

I presentationen kommer Stig att prata om hur KF (Kommuneforlaget) har samarbetat med Convertelligence, som har den tekniska lösningen, om att utveckla en chatbot som kommuner själva kan anpassa efter sina behov. Innehållet i chatbotten täcker allt från kommuners tjänstebeskrivningar till information om fritidsaktiviteter och mer praktisk kommunal information. Stig tar också upp hur KF samarbetar med kommuner om införande av botten. Elise kommer att redogöra för de erfarenheter som Hadsel kommun har med chattbotlösningen och deras chatbot som heter Bottolf. Presentationen hålls på norska.

Stig Andre Dignæs Rundhaug är robottränare och produktansvarig för KF Chatbot. Det är hans jobb att träna upp chatboten och se till att den har tillräckligt god förståelse för det norska språket. Stig har också det redaktionella ansvaret för det som chatboten svarar.  Elise Andreassen är projektledare på Hadsel kommun. KF är en ledande leverantör av kunskaps- och informationsprodukter för norska kommuner. Deras lösningar digitaliserar och effektiviserar förvaltningen och bidrar till hög kvalitet i offentliga tjänster.

11.45-12.25: Möt Skatti, Skatteverkets nya digitala medarbetare
Göran Sundin, Skatteverket

Göran berättar om Skatteverkets nya digitala medarbetare Skatti, och hens resa från provanställning till fast anställning. Skatti hanterar idag omkring 15.000 chattar per månad. Göran tar även upp vilken roll en AI-tränare har, hur man ger en digital medarbetare rätt egenskaper från etik till tonslitet, och han delar även med sig av andra erfarenheter från Skatteverkets botprojekt.

Göran Sundin är digital strateg på Skatteverket och produktägare för botten Skatti.

12.30-13.20: LUNCH med bot-mingel

13.20-14.00: Hur man tränar en virtuell assistent – vikten av rollen som AI Trainer
Kalle Simm, Boost.AI

Kalle beskriver vad som krävs för att framgångsrikt implementera en virtuell assistent, och hur man undviker några av de vanligaste fallgroparna. Inte minst ger han en spännande och lärorik inblick i hur en certifierad AI Trainer bygger konversationer som gör det möjligt för en virtuell assistent att bättre förstå sina användare. Kan alla bli en AI Trainer, och vilka egenskaper behövs i den rollen?

Kalle Simm är AI Trainer på Boost.AI, ett norskt mjukvaruföretag specialiserat på att bygga virtuella assistenter drivna av konversationell artificiell intelligens. Boost.ai-plattformen används av över 100 kunder i fem länder och är kompatibel på 22 olika språk.

14.05-14.45: Höjd kundupplevelse med bottar
André Henriksson, Salesforce

Bottar i olika former har ofta fokus på att enbart automatisera delar av en interaktion med kunder eller medborgare, i syfte att minska belastningen på exempelvis kundtjänstpersonal. Tyvärr blir dessa lösningar ofta silo-baserade, alltså isolerade öar på kundtjänst, och inte sammanhängande med verksamheten som spänner över sälj, service, marknad respektive olika avdelningar på kommuner och myndigheter. Under denna session går André igenom hur fullt integrerade bottar höjer kundupplevelsen och samtidigt kan skapa merförsäljning respektive förbättrad service.

André Henriksson verkar på Salesforce, där han är Chief Platform Evangelist – Digital Transformation.

14.50-15.10: KAFFE med sötsak och mingel

15.10-15.50: Röstgränsnitt är den Tredje Digitala Revolutionen
John Ekman, Conversionista

Röstgränsnitt är den Tredje Digitala Revolutionen, enligt John. Mycket tyder vi kommer prata med det mesta runt omkring oss, och det kommer att gå fortare och bli mer omfattande är vad vi kan ana idag. John gillar inte fluffigt framtidsssnack, så här kommer det bli fokus på vad du och ditt företag eller organisation borde göra NU, för att att vara förberedda när tåget går.

John Ekman har blivit känd som Chief Conversionista i det digitala Sverige. Han har gjort det till sitt kall att hjälpa företag att förbättra resultatet i sina digitala affärer (typ: högre konvertering!). Nu sadlar han om för sin nya mission som:  Chief Conversationista där han ska lotsa det digitala Sverige genom nästa digitala utmaning – Röstgränssnitt.

15.55-16.35: Smarta högtalare och talande robotar
Gabriel Skantze, KTH och Furhat Robotics

Att konstruera en maskin som kan prata med oss på samma sätt som vi pratar med varandra har länge varit en dröm inom både science fiction och forskningen. Men även om många framsteg gjordes inom forskningen kring artificiell intelligens, talteknologi och språkteknologi, var tekniken under lång tid inte tillräckligt bra för att användas i kommersiella applikationer. Tack vare de senaste årens genombrott inom maskininlärning är dock tekniken nu redo för många applikationer. Till exempel använder miljontals amerikaner smarta högtalare som Amazon Echo och Google Home, varje dag, och den tekniken har nu kommit till Sverige. Ett annat tillämpningsområde är sociala robotar, som roboten Furhat är ett exempel på, som vi förväntas att möta inom sjukvården, skolan, offentliga miljöer och våra hem. I det här föredraget kommer Gabriel att berätta om möjligheterna med tekniken, vilka begränsningar som fortfarande finns och vilken forskning som görs på området.

Gabriel Skantze är professor i talteknologi vid Institutionen för tal, musik och hörsel på KTH. Där leder han ett flertal forskningsprojekt kring social robotik och konverserande gränssnitt. Han är även medgrundare av företaget Furhat Robotics som utvecklar en plattform för social robotik.

16.40: Konferensen avslutas

 

Tid och plats

Tisdagen den 5 februari 2019, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40. Registrering från 8.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

3390:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder. Fakturering sker vid anmälan.)

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

   Om denna konferens

Tid och plats: Tisdagen den 5 februari 2019, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40. Registrering från 8.30.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 3390 kr plus moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Begränsat antal platser. Först-till-kvarn gäller. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.