hållbarhetskommunikation2.001 (3)

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

 

PROGRAM

Nedan ser du vad vi tar upp på vår fullspäckade digitala heldagskonferens om hållbarhetskommunikation, som genomförs via Zoom. På talarlistan har vi nio av landets främsta experter på området, däribland tre case (företag och organisationer som kommit långt berättar hur de jobbar).

09.00-09.10 Introduktion
Moderatorn Pär Ström, Atomer och bitar AB, inleder konferensen

Pär är civilingenjör och författare till ett tiotal böcker, de flesta om IT. Han har arbetat med IT  och marknadskommunikation på olika sätt i mer än 20 år. Pär driver företaget Atomer och bitar.

09.10-09.50 Strategisk hållbarhetskommunikation
Anna Mighetto, Where is my pony

Just nu är vi alla mitt inne i ett enormt omställnings- och förändringsarbete. Vi måste bli hållbara – fort. Till vår hjälp har vi både ny teknik och innovation. Men hållbar omställning är inte minst en kognitiv förflyttning, där vi måste ändra vårt sätt att tänka och bete oss. Här spelar kommunikation en bärande roll. Anna ger en kort interaktiv föreläsning om hållbarhetskommunikation, där vi diskuterar både coola kampanjer och systemskiften, greenwash och greenhush, och lär av såväl goda som mindre goda exempel. Välkommen!

Anna Mighetto är VD och strategiansvarig på Where is my pony, som är en strategisk kommunikations- och designbyrå med hållbarhetsinriktning. Anna har över 20 års erfarenhet av kommunikation för förändring och utveckling i offentlig sektor och näringsliv. Where is my pony hjälper till att identifiera, formulera, kommunicera och implementera de mål och budskap som driver verksamheters omställning, internt och externt.

09.55-10.35 Hållbarhet på alla nivåer
Rosman Jahja, Trelleborg

Rosman Jahja, som är Vice President Sustainability i Trelleborgkoncernen, är ansvarig för och kommer att berätta om hur Trelleborg kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via redovisning och andra kanaler. Han anser att hållbarhetsarbetet i stora företag nu nått den fas när det måste drivas på alla nivåer i verksamheten, och att det inte längre räcker med en begränsad stab av hållbarhetsspecialister. Det är denna verklighet som Trelleborg nu arbetar efter med sin hållbarhetsstrategi ”Protecting the essential”.

Rosman Jahja är Vice President Sustainability i Trelleborgkoncernen. Han har mer än femton års erfarenhet av hållbarhetskommunikation på strategisk nivå, och har skrivit flera böcker i ämnet.

10.40-11.00 Kaffepaus

11.00-11.40 Hållbarhetskommunikation som når igenom
Isabel Lechte och Annika Bagge, Riksbyggen

Hur tog vi på Riksbyggen oss an utmaningen att kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett förtroendefullt sätt? Vad är viktigt att tänka på, och vilka nitar har vi gått på? Vilka resultat som har uppnåtts? Isabel och Annika delar med sig av sina erfarenheter.

Isabel Lechte är strategisk marknadskommunikatör och Annika Bagge är marknadschef på Riksbyggen.

11.45-12.25 Vad man får (och inte får) säga när man marknadsför hållbarhet
Sara Söderling, AWA Sweden

Idag är det mer regel än undantag att man marknadsför sina produkter och tjänster med miljöargument. Gärna med vaga begrepp som ”miljövänlig” och ”hållbar”. Som företag eller offentlig verksamhet tar man dock en stor risk när man använder den typen av argument, eftersom de i praktiken ofta är att betrakta som vilseledande enligt svensk marknadsföringslag. Under föredraget får du en praktisk genomgång av vad man får (och inte får) säga enligt svensk marknadsföringslag, vilka risker man utsätter sig för om man säger ”fel”, samt en uppdatering av senaste praxis från Reklamombudsmannen och Patent- och Marknadsdomstolen.

Sara Söderling är jurist med mångårig erfarenhet av juridiska frågor kopplade till marknadsföring och kommunikation. Hon arbetar idag på AWA Sweden AB, som är en konsultbyrå specialiserad inom immaterialrättsliga frågor och marknadsrätt. Innan dess har Sara arbetat både som advokat på advokatbyrå och in-house på större bolag.

12.30-13.20 Lunchpaus

13.20-14.00 Kommunikation i det nya gröna medielandskapet
Uta Hönemann, Miljömärkning Sverige (Svanen)

Idag växer en ny grön gråzon fram som riskerar att grönmatta konsumenter från att göra bättre val för miljön. Hur kan kommunikation driva beteendeförändring, och hur blir den trovärdig? Uta presenterar insikter och inspiration kring hur hållbarhetskommunikation kan bli en motor för en hållbar utveckling, och ingen barriär.

Uta Hönemann är projektledare på Miljömärkning Sverige, organisationen bakom märkningen Svanen, som i mer än 30 år har väglett konsumenter och stöttat företag i hållbarhetskommunikation.

14.05-14.45 Vad skapar framtidens hållbaraste varumärken?
Linn Jacobsson, Jung Relations

De unga är de som sätter ramarna för framtidens kommunikationslandskap. Men vilka är de hållbarhetsfrågor som är extra viktiga för de unga? Och vilken roll spelar kommunikationen för att skapa varumärken som inte bara arbetar hållbart, utan även uppfattas göra det? I sin presentation kommer Linn gå igenom utvalda delar och insikter från rapporten ”Framtidens hållbaraste varumärken”. Det är en attitydmätning som Jung Relations tagit fram tillsammans med Ungdomsbarometern med syfte att ta reda på hur unga i Sverige resonerar kring hållbarhet och kommunikation, samt vad de förväntar sig av varumärken idag och i framtiden.

Linn Jacobsson är Head of insight på Jung Relations

14.50-15.10 Kaffepaus

15.10-15.50 Hållbarhet – att bli trovärdig i sin kommunikation
Per Löfgren, Tyréns

För att kommunicera hållbarhet behöver man förstå vad hållbarhet är. Hållbarhetsarbete är inte primärt en fråga om att bygga ett starkt varumärke. Att kommunicera att man är bäst och först med att minska sina klimatutsläpp eller att ta social hänsyn i sin verksamhet riskerar att leda fel. Om hållbarhet bara ses som något som ska addera värde på befintliga produkter, tjänster och företagsprofil, genomskådas det snabbt av mottagarna.

Använt på rätt sätt är dock kommunikation ett ovärderligt verktyg för att både ge utväxling på ett genomtänkt hållbarhetsarbete och att skapa långsiktiga affärskritiska värden. Nyckeln för att lyckas är budskapets trovärdighet.

I denna presentation kommer Per att berätta hur samhällsbyggnadskonsulten Tyréns arbetar med sin hållbarhetskommunikation, i samklang med företagets grundvärderingar och syn på hållbarhet, för att skapa trovärdighet och långsiktigt värdeskapande.

Per har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år och arbetar idag som hållbarhetschef på Tyréns. Med en bred bakgrund från näringslivet i olika företag, sektorer och befattningar, har alltid det dubbla värdeskapandet i företag och samhälle varit vägledande. Det är en tro på att vi människor kan skapa en bättre tillvaro tillsammans, om vi gör det på planetens villkor och med hänsyn till människans grundläggande behov och rättigheter.

15.55-16.35 Bygg din hållbarhetskommunikation från grunden
Hanna Gimbergsson, Visit Umeå

Har du en plan för din hållbarhetskommunikation? Det finns några viktiga frågor som du behöver ha svar på för att kunna lägga en stabil grund för din kommunikationsplan: Varför vill du kommunicera om hållbarhet? Hur kommer du igång? Vem vill du samtala med? Vilket budskap vill du förmedla? I den här presentationen får du verktyg som hjälper dig att svara på dessa frågor och komma vidare med din plan för hållbarhetskommunikation.

Hanna Gimbergsson är digital coach på Visit Umeå och hjälper, genom projektet Digitala Steget, företag inom besöksnäringen att utveckla sin närvaro på nätet och därigenom öka sin försäljning.

16.40 Konferensen avslutas

Tid och plats

Tisdag 9 november 2021 kl 09.00-16.40, digitalt deltagande via Zoom på grund av rådande omständigheter. Inspelningen av konferensen är tillgänglig i två veckor.

Anmälan

På formuläret här eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2.995 kr plus moms. Öppet köp fram till 8 oktober. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, epost info@atomer.se. Vi är ett oberoende konferensföretag som sedan 15 år har arrangerat närmare 100 välbesökta konferenser.

Vill du ställa ut?
Och synas digitalt inför målgruppen? Kontakta Catharina Ström på 0708-244 827 eller catharina@atomer.se

 

   OM KONFERENSEN

Tid och plats:  Tisdagen den 9 november 2021 kl 09.00-16.40, digitalt via Zoom. Inspelningen av konferensen är tillgänglig i två veckor.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad:  2.995 kr plus moms. Öppet köp till 8 oktober. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar AB, epost info@atomer.se. Vi är ett oberoende konferensföretag som sedan 15 år har arrangerat närmare 100 välbesökta konferenser.