loggamang

 

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

program

 

 

08.30-09.00: Registrering

09.00-09.10: Inledning av moderatorn Catharina Ström, Atomer och bitar

Catharina är marknadsansvarig på Atomer och bitar och projektledare för konferenser. Hon är jur kand och har en examen i marknadskommunikation från IHR vid Stockholms universitet.

09.10-09.55: Att komma till en ny värld med nya begrepp och värderingar
Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna

Eva går igenom kulturella skillnader och kulturkrockar som kan uppstå för den som byter land. Hur är det att komma till en ny värld med nya värderingar? Vilka begrepp och företeelser kan vara nya för invandrare? Hur kan vi nå människor som är nya i Sverige med information? I sin föreläsning blandar Eva fakta med egna upplevelser från 16 år som SFI-lärare. Hon delar med sig av hur man kan se på livet, samhället och världen utifrån olika kulturella perspektiv.

Eva är föreläsare, skribent och kommunikatör. Hon är utbildad lärare och har studerat vid Berghs School of Communication. Hennes specialitet är att skriva begriplig svenska. Hon drivs av att alla har rätt att förstå oavsett bakgrund och läshinder. Eva är dessutom övertygad om att begriplighet och lönsamhet hör ihop! Svenska Stenarna arbetar med textproduktion och mångkulturell kommunikation. Företaget samarbetar med företag, myndigheter och organisationer som vill förmedla ett budskap till invandrare och nyanlända.

10.00-10.45: Exempel på inkluderande mångkulturell kommunikation
Per Karlströmer, Kapi

I denna presentation beskriver Per intressanta case där KAPI hjälpt kunder att ta fram inkluderande kommunikation. Hur tänkte de och hur gjorde de, vilken blev responsen? Vad blev lyckat och vilka lärdomar tog de med sig? Per presenterar också aktuell statistik för olika språkgrupper i Sverige.

Per driver fullservicebyrån KAPI som jobbar med insikt och kommunikation med fokus på Sveriges kulturella och språkliga mångfald. Sedan 2004 har KAPI hjälpt myndigheter, organisationer och varumärken att övervinna kulturella och språkliga barriärer i Sverige. Detta genom insiktsaktiviteter som exempelvis undersökningar, anpassad kommunikation och nischade kanaler. Sedan starten har KAPI mer än 200 genomförda projekt med allt från informationskampanjer till nyanlända ungdomar om kropp och hälsa till att hjälpa Halebop med deras kommunikation för utlandstelefoni.

10.50-11.10: KAFFE

11.10-11.55: Trovärdighet vid interkulturell kommunikation
Erik Hemming, Hemming Communications

Trovärdighet och långsiktig framgång i kommunikation bottnar i vem jag själv ÄR, mera än i vad jag SÄGER till målgruppen eller GÖR. Är jag representativ för mångfalden – som är ett faktum i Sverige idag – eller sitter jag bekvämt och avskilt? I World Values Survey svarar vi svenskar extremt om vilka värderingar vi har för vi tar tryggheten för given. Människor med rötter i andra länder har däremot många gånger värderingar som var vanliga här förr. Medarbetare med nätverk och kulturell kompetens kan visa vägen till de nya målgruppernas hjärtan genom att använda rätt symboler, ritualer och hjältar. Erik berättar hur.

Erik Hemming driver företaget Hemming Communications, och är sedan 25 år lektor i språk och kommunikation vid Högskolan på Åland, där han bland annat undervisar i interkulturell kommunikation.

12.00-13.00: LUNCH med mingel

13.00-13.45: Så kommunicerar Malmö stad med mångkulturella målgrupper
Lena Englund, Stockholms stad

För två år sedan beslutade sig Malmö stad för att bli bättre på interkulturell kommunikation, vilket resulterade i att en förvaltningsövergripande grupp kommunikatörer bildades för ändamålet. Syftet är att bättre nå den mångkulturella befolkningen i kommunen genom att höja kompetensen hos stadens kommunikatörer. Gruppen vill öka förståelsen för befolkningens olika sätt att kommunicera, för att kunna tillämpa en interkulturell kommunikation. Man vill öka kunskapen om informationssökning hos invånare som inte använder traditionell media och inte söker information genom myndigheters sidor. Man vill skapa riktlinjer för användning av externa aktörer som hjälpmedel för att nå ut med information. Man vill tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt för att skapa relevant och lättillgängligt innehåll för kommunens mångkulturella invånare. Lena berättar hur de har gått tillväga och vilka erfarenheter de har dragit.

Lena Englund är kommunikatör på Malmö stad.

13.50-14.35: De bortglömda 320 miljarderna
Amjad Aloul, Crossborder Communication

Idag har närmare 25% av Sveriges befolkning någon form av invandrarbakgrund. Det är starkt heterogena grupper med egna konsumtionsmönster, behov, livsstil och attityder. Ofta med lägre kännedom kring svenska varumärken. Utgångspunkten i föreläsningen är att se möjligheterna att utforma en anpassning och marknadsföring där dessa grupper bättre kan identifiera sig med företaget, utbudet och varumärket med fokus på att bygga sympati och lojalitet. Låt oss lämna dina gamla invanda beteenden och gå några meter i någon annans skor. Att se världen och ditt varumärke med nya ögon. Att låta det perspektivet genomsyra övergripande analyser och praktiska åtgärder. Det kan förändra ditt företag, för alltid.
– Sverige av idag: Hur ser det egentligen ut i det svenska mångkulturella samhället? Vilka är invandrarna? Hur stora är målgrupperna? Vilka är de kulturella skillnaderna och vilka är de primära grupperna för oss idag?
– Målgruppens potential: Vi tittar närmare på behov och konsumtionsmönster bland invandrargrupperna.
– Kommunikation: Hur kommunicerar vi med de trots allt heterogena grupperna invandrare? Finns det några gångbara manér? Hur uppnår man en hög grad av sympati och lojalitet, vi tittar på andra företag som lyckats inom området.
– Varför är alla guldfiskar slutsålda 21 mars varje år? En översyn av våra nya konsumtionstoppar i Sverige som Ramadan, Eid med flera.
– Invandrargruppernas syn på varumärken
– Vad har andra gjort inom detta område? Vi tittar på djupet på ett konkret case.
– Hur når vi ut? Finns det bra alternativa medieval och nya sätt att nå ut till grupperna?

Amjad Aloul är grundare av Crossborder Communication, företaget som var först med att arbeta med kommunikation anpassad för invandrargrupper. Vi såg möjligheterna tidigt och sedan 1997 har vi hjälpt ett flertal myndigheter och företag att på olika sätt nå ut till invandrargrupperna.

14.40-15.00: KAFFE

15.00-15.45: Hur ska vi få dem att förstå? Att bli medveten om våra egna och andras inre världar
Bo Norlund, Malmö Universitet

”Missförstånd på grund av kulturella olikheter” säger vi, men vilka olikheter syftar vi på? Vad är det egentligen som gör att vi ibland (ofta) missförstår varandra över kulturella gränser? Vi pratar om språkförbistring och samhällets osynliga normer, ”Dom har inte förstått kulturen”. Men vad är det egentligen för kulturella olikheter som gör att vi ibland har svårt för att kommunicera?

För att förstå och göra oss förstådda måste vi människor ha något sånär delade inre bilder, eller åtminstone en förståelse för varandras inre bilder. Detta är en av kommunikationens (och kommunikatörers) grundpelare. Ett sätt att beskriva dessa inre bilder är via begreppen hög- och lågkontextkultur. En del människor uppfattas som övertydliga när de kommunicerar och andra uppfattas som vaga och ”pratiga”. Hur ska vi förstå denna kulturella olikhet?

Bo Norlund har sedan 2003 ansvarat för kurser och utbildningar i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö Universitet. Han har anlitats av både Internationella sekretariatet för Malmö Universitets internationaliseringsarbete och Räddningstjänst SYD:s utbildningar av kommunikatörer. Utöver egna kurser på universitetet har han hållit i utbildningar i kommunikation, kulturmöten och ledarskap, för yrkesvägledare, poliser, ambulanspersonal, Skatteverket och Arbetsförmedlingen och många fler.

15.50-16.35: Media som direktkanal till arabisktalande svenskar
Julia Agha, AlKompis

Under sin presentation kommer Julia att presentera olika konkreta case som visar hur organisationer bättre kan nå ut till arabisktalande personer i Sverige genom att använda rätt verktyg och rätt kanaler. Al Kompis, Nordens största fristående mediehus på arabiska, känner målgruppen extremt väl och anpassar kommunikationen därefter. Mediahusets innehåll består av nyheter och samhällsinformation – de två viktigaste ingredienserna för ökad inkludering i samhället. Al Kompis samarbetar med företag, myndigheter och institutioner för att obehindrat kommunicera rätt information direkt till målgruppen.

Julia Agha är VD på Al Kompis Media. Al Kompis är idag den mest effektiva plattformen för att nå ut till arabisktalande svenskar; en population på cirka 500 000 personer. Mediehuset består av flertalet kanaler: webbplatsen alkompis.se, webb-TV, radio, sociala medier och papperstidning. Al Kompis har Sveriges mest populära Facebook-sida av alla svenska nyhetsmedier med över 1,7 miljoner följare. Framgångsreceptet för att nå ut till målgruppen grundar sig i innehåll som är oberoende, informationsrikt och intressant.

16.40: Konferensen avslutas

Notera! Alla talare står själva för formuleringarna som presenterar deras företag/organisation.

 

Tid och plats

Tisdag 24 september 2019 kl 09.00-16.40 i centrala Stockholm (Westmanska palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2.995 kr (moms tillkommer). Lunch och kaffe med tilltugg ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder). Begränsat antal platser.

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

 

Foto: Wonder woman0731. Ej ändrat. Får spridas enligt Creative Commons-licens Attribution 2.0.

 

Tid och plats

Tisdag 24 september 2019 kl 09.00-16.40 i centrala Stockholm (Westmanska palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2.995 kr (moms tillkommer). Lunch och kaffe med tilltugg ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder). Begränsat antal platser.

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.