multik1rad5

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

 

program

 

 

09.00-09.10: Introduktion av moderatorn Catharina Ström, Atomer och bitar

Catharina är marknadsansvarig på Atomer och bitar och projektledare för konferenser. Hon är jur kand och har en examen i marknadskommunikation från IHR vid Stockholms universitet.

09.10-09.50: Att komma till en ny värld med nya begrepp och värderingar
Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna

Eva går igenom kulturella skillnader och kulturkrockar som kan uppstå för den som byter land. Hur är det att komma till en ny värld med nya värderingar? Vilka begrepp och företeelser kan vara nya för invandrare? Hur kan vi nå människor som är nya i Sverige med information? I sin föreläsning blandar Eva fakta med egna upplevelser från 16 år som SFI-lärare. Hon delar med sig av hur man kan se på livet, samhället och världen utifrån olika kulturella perspektiv.

Eva är föreläsare, skribent och kommunikatör. Hon är utbildad lärare och har studerat vid Berghs School of Communication. Hennes specialitet är att skriva begriplig svenska. Hon drivs av att alla har rätt att förstå oavsett bakgrund och läshinder. Eva är dessutom övertygad om att begriplighet och lönsamhet hör ihop! Svenska Stenarna arbetar med textproduktion och mångkulturell kommunikation. Företaget samarbetar med företag, myndigheter och organisationer som vill förmedla ett budskap till invandrare och nyanlända.

09.55-10.35: De bortglömda 320 miljarderna
Amjad Aloul, Crossborder Communication

Idag har närmare 25% av Sveriges befolkning någon form av invandrarbakgrund. Det är starkt heterogena grupper med egna konsumtionsmönster, behov, livsstil och attityder. Ofta med lägre kännedom kring svenska varumärken. Utgångspunkten i föreläsningen är att se möjligheterna att utforma en anpassning och marknadsföring där dessa grupper bättre kan identifiera sig med företaget, utbudet och varumärket med fokus på att bygga sympati och lojalitet. Låt oss lämna dina gamla invanda beteenden och gå några meter i någon annans skor. Att se världen och ditt varumärke med nya ögon. Att låta det perspektivet genomsyra övergripande analyser och praktiska åtgärder. Det kan förändra ditt företag, för alltid.
– Sverige av idag: Hur ser det egentligen ut i det svenska mångkulturella samhället? Vilka är invandrarna? Hur stora är målgrupperna? Vilka är de kulturella skillnaderna och vilka är de primära grupperna för oss idag?
– Målgruppens potential: Vi tittar närmare på behov och konsumtionsmönster bland invandrargrupperna.
– Kommunikation: Hur kommunicerar vi med de trots allt heterogena grupperna invandrare? Finns det några gångbara manér? Hur uppnår man en hög grad av sympati och lojalitet, vi tittar på andra företag som lyckats inom området.
– Varför är alla guldfiskar slutsålda 21 mars varje år? En översyn av våra nya konsumtionstoppar i Sverige som Ramadan, Eid med flera.
– Invandrargruppernas syn på varumärken
– Vad har andra gjort inom detta område? Vi tittar på djupet på ett konkret case.
– Hur når vi ut? Finns det bra alternativa medieval och nya sätt att nå ut till grupperna?

Amjad Aloul är grundare av Crossborder Communication, företaget som var först med att arbeta med kommunikation anpassad för invandrargrupper. Vi såg möjligheterna tidigt och sedan 1997 har vi hjälpt ett flertal myndigheter och företag att på olika sätt nå ut till invandrargrupperna.

10.40-11.00: Kaffe med rejäl smörgås

11.00-11.40: Hur ska vi få dem att förstå? Att bli medveten om våra egna och andras inre världar
Bo Norlund, Malmö Universitet

”Missförstånd på grund av kulturella olikheter” säger vi, men vilka olikheter syftar vi på?  Vad är det egentligen som gör att vi ibland (ofta) missförstår varandra över kulturella gränser? Vi pratar om språkförbistring och samhällets osynliga normer, ”Dom har inte förstått kulturen”. Men vad är det egentligen för kulturella olikheter som gör att vi ibland har svårt för att kommunicera?

För att förstå och göra oss förstådda måste vi människor ha något sånär delade inre bilder, eller åtminstone en förståelse för varandras inre bilder. Detta är en av kommunikationens (och kommunikatörers) grundpelare. Ett sätt att beskriva dessa inre bilder är via begreppen hög- och lågkontextkultur. En del människor uppfattas som övertydliga när de kommunicerar och andra uppfattas som vaga och ”pratiga”. Hur ska vi förstå denna kulturella olikhet?

Bo Norlund har sedan 2003 ansvarat för kurser och utbildningar i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö Universitet. Han har anlitats av både Internationella sekretariatet för Malmö Universitets internationaliseringsarbete och Räddningstjänst SYD:s utbildningar av kommunikatörer. Utöver egna kurser på universitetet har han hållit i utbildningar i kommunikation, kulturmöten och ledarskap, för yrkesvägledare, poliser, ambulanspersonal, Skatteverket och Arbetsförmedlingen och många fler.

11.45-12.25: Trovärdighet vid interkulturell kommunikation
Erik Hemming, Hemming Communications

Trovärdighet och långsiktig framgång i kommunikation bottnar i vem jag själv ÄR, mera än i vad jag SÄGER till målgruppen eller GÖR. Är jag representativ för mångfalden – som är ett faktum i Sverige idag – eller sitter jag bekvämt och avskilt? I World Values Survey svarar vi svenskar extremt om vilka värderingar vi har för vi tar tryggheten för given. Människor med rötter i andra länder har däremot många gånger värderingar som var vanliga här förr. Medarbetare med nätverk och kulturell kompetens kan visa vägen till de nya målgruppernas hjärtan genom att använda rätt symboler, ritualer och hjältar. Erik berättar hur.

Erik Hemming driver företaget Hemming Communications, och är sedan 25 år lektor i språk och kommunikation vid Högskolan på Åland, där han bland annat undervisar i interkulturell kommunikation.

12.30-13.20: LUNCH med mingel

13.20-14.00: Kommunicera inkluderande med en mångkulturell befolkning
Per Karlströmer, Kapi

Föreläsningen ger en introduktion i inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle. Snabbt växande mångkulturella grupper innebär att svenska myndigheter och företag behöver hitta nya arbetssätt och kanaler för att lyckas med sin kommunikation. Att förstå nya invånares behov samt möjligheter att ta till sig information är en förutsättning för inkluderande kommunikation. Under föreläsningen pratar Per Karlströmer bland annat om strategier för översättningar, både ur ett språkligt och kulturellt perspektiv och han delar med sig av flera intressanta case.

Per är VD och rådgivare på KAPI med 17 års erfarenhet av mångkulturell kommunikation. KAPI är en fullservicebyrå med inriktning på mångkulturell insikt och kommunikation. Sedan 2004 har KAPI hjälpt myndigheter, organisationer och varumärken att övervinna kulturella och språkliga barriärer inom det mångkulturella Sverige. Detta genom insiktsaktiviteter som exempelvis undersökningar, anpassad kommunikation och nischade kanaler. Sedan starten har KAPI mer än 200 genomförda projekt med allt från informationskampanjer till nyanlända ungdomar om kropp och hälsa till att hjälpa Comviq med deras marknadskommunikation för utlandstelefoni.

14.05-14.45: Media som direktkanal till arabisktalande svenskar
Julia Agha, Al Kompis

Under sin presentation kommer Julia att presentera olika konkreta case som visar hur organisationer bättre kan nå ut till arabisktalande personer i Sverige genom att använda rätt verktyg och rätt kanaler.  Al Kompis, Nordens största fristående mediehus på arabiska, känner målgruppen extremt väl och anpassar kommunikationen därefter. Mediahusets innehåll består av nyheter och samhällsinformation – de två viktigaste ingredienserna för ökad inkludering i samhället. Al Kompis samarbetar med företag, myndigheter och institutioner för att obehindrat kommunicera rätt information direkt till målgruppen.

Julia Agha är VD på Al Kompis Media. Al Kompis är idag den mest effektiva plattformen för att nå ut till arabisktalande svenskar; en population på cirka 500 000 personer. Mediehuset består av flertalet kanaler: webbplatsen alkompis.se, webb-TV, radio, sociala medier och papperstidning. Al Kompis har Sveriges mest populära Facebook-sida av alla svenska nyhetsmedier med över 1,7 miljoner följare. Framgångsreceptet för att nå ut till målgruppen grundar sig i innehåll som är oberoende, informationsrikt och intressant.

14.50-15.10: Kaffe med sötsak

15.10-15.50: Mångkulturell samhällsinformation från offentlig sektor – tillgänglig för alla!
Ulla Bohman, Boarve konsult

Ulla går igenom vad kommuner, myndigheter och andra aktörer i den offentliga sektorn ska tänka på när de vill nå ut med ett budskap till personer som av olika anledningar har svårt att läsa text på svenska. Ur hennes presentation:
– Vad är tillgänglig kommunikation? Tillgängligt för vem?
– Vad säger språklagen, diskrimineringslagen, FN-konventioner om offentlig samhällsinformation?
– Oläst, eller läst men inte förstått – därför behövs lättläst svenska!
– Exempel och erfarenheter när det gäller mångkulturell kommunikation från det offentliga Sverige

Ulla Bohman har i över 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Fokus har alltid varit begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Nu har hon precis startat företaget Boarve konsult där hon fortsätter att dela med sig av sina erfarenheter.

15.55-16.35: Öka mångfalden kopplat till affärer
Maryam Melissa Shirforoushan, IPG Mediabrands/Marvelous

För tio år sedan bedrev Posten ett arbete för att öka sina affärer med företagare med annat etniskt ursprung än svensk, ett arbete som Maryam var delaktig i. Med utgångspunkt i detta berättar hon hur hon började arbeta med mångkulturell kommunikation, och delar med sig av sina erfarenheter. Vad ska man tänka på när man utformar kommunikation till en målgrupp av icke-svensk etnicitet? Vilka mönster ser man hos dessa företagare? Vilket tilltal använder vi när vi särskiljer en viss grupp? Detta är några av de frågor som berörs under föredraget.

Maryam Melissa Shirforoushan arbetar idag som Paid Social Marketing Specialist på mediebyrån IPG Mediabrands/Marvelous, och har spetskompetens inom sociala medier och PR. Från högskolan har hon journalistik och etnologi i bagaget. Hon har bedrivit studier inom ämnen som migration, etnicitet och genus.

16.40: Avslutning

Notera! Alla talare står själva för formuleringarna som presenterar deras företag/organisation.

 

 

Tid och plats

Måndagen den 19 november 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

3290:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder. Fakturering sker vid anmälan.)

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

 

Foto: Wonder woman0731. Ej ändrat. Får spridas enligt Creative Commons-licens Attribution 2.0.

 

Tid och plats: Måndagen den 19 november 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 3290 kr plus moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Begränsat antal platser. Först-till-kvarn gäller. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

Annan konferens
podlog