multik1rad5

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

 

konferens

 

 

Hur når man invandrargrupper? Mer än två miljoner människor i Sverige har annan kulturell bakgrund än svensk, och det blir allt viktigare att kommunicera med dem på rätt sätt. Det gäller både samhällsinformation och kommersiell marknadsföring. Kom på vår unika konferens om mångkulturell kommunikation – en heldag där åtta experter delar med sig av sina bästa tips!

Arabiska är nu Sveriges största språk efter svenska, men persiska, polska och somaliska växer också snabbt. Språket är dock bara en av många komponenter att ta hänsyn till vid kommunikationen. Man måste också tänka på sådant som målgruppernas värderingar, kulturella referensramar, seder och bruk, vilken tonalitet som går hem och vilka kanaler målgrupperna föredrar.

Kom på konferensen!

Oavsett om du jobbar med kommunikation på en kommun / myndighet, eller om du jobbar med kommersiell marknadsföring på ett företag, är denna konferens guld värd om du vill nå de mer än två miljoner mer eller mindre nya svenskarna. Kom och lär dig av dem som är proffs på kommunikation mot invandrargrupper! Gå hem laddad med ny, konkret kunskap!

Ett axplock ur innehållet:

– Vilka är invandrarna och hur stora är målgrupperna?
– Undvik kulturkrockar – de viktigaste kulturella skillnaderna
– Hur påverkas kommunikationen av olika värderingar och referensramar?
– Framgångsfaktorer för samhällsinformation till invandrargrupper
– Skillnader i konsumtionsmönster, behov, livsstil och attityder
– Vilka är de nya kulturellt betingade konsumtionstopparna?
– Vad innebär ”lättläst svenska”?
– Vilka kanaler och format fungerar bäst för mångkulturella målgrupper?
– Vad säger språklagen, diskrimineringslagen och FN-konventioner om samhällsinformation?
– Case med erfarenheter och lärdomar – både samhällsinformation och marknadsföring

Detaljerat program

Finner du här.

Tid och plats

Måndagen den 19 november 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

3290:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. (Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder. Fakturering sker vid anmälan.)

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

 

Foto: Wonder woman0731. Ej ändrat. Får spridas enligt Creative Commons-licens Attribution 2.0.

 

Tid och plats: Måndagen den 19 november 2018, på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm. kl 9.00-16.40.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 3290 kr plus moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Begränsat antal platser. Först-till-kvarn gäller. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta oss på 08-758 37 09 eller info@atomer.se.

Annan konferens
podlog