Pär Ström i press, radio och TV

Pär Ström syns och hörs ibland i TV och radio. Han är anlitad som IT-expert i nyhetsprogrammen i SVT, SVT 24, TV4, TV8, Axess TV mfl. Han deltar ibland som debattör i TV´s debattprogram eller som expert i något av samhällsprogrammen.

Han är ibland citerad i pressen och är själv aktiv i debatten med debattartiklar, genmälen mm.