rparemsa

ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

rpa-log

 

program

 

 

09.00-09.10: Inledning med moderatorn Pär Ström från Atomer och bitar

09.10-09.50: Introduktion till digitala medarbetare
Pontus Andersson, PS Provider

Vad är RPA, när passar RPA, och vilka effekter (fördelar) ger teknologin? När passar RPA inte? Vilka är drivkrafterna bakom dess snabba landvinningar? Pontus gör en genomgång med några konkreta exempel som visar olika typer av robotar i arbete och hur det påverkar organisationen. Han beskriver också utvecklingen mot alltmer intelligent automation där robotar även kan hantera ostrukturerad information samt kommunicera med mänskliga användare genom naturligt tal.

Pontus Andersson är konsult hos PS Provider. Pontus har erfarenhet från effektivisering av administrativa processer med huvudfokus på automation och robotisering med olika teknologier inom Intelligent Automation. PS Provider är ett konsultföretag som var tidigt ute när det gäller processautomation med bl a RPA (Robotic Process Automation) och andra teknologier (chatbottar, AI, ML, NLP, etc). PS Provider erbjuder allt från förstudier och analyser till utbildning och implementering av robusta systemlösningar som ger företagets kunder tillgång till en obegränsad mängd “digitala medarbetare”.

09.55-10.35: Digitala kollegor och automation inom ICA-Gruppen
Simon Harmark, ICA-Gruppen

Simon går igenom den resa som ICA-Gruppen gjort när det gäller automation, var de befinner sig nu, och presenterar ett axplock av de områden där de arbetar med automation. Han avslutar med lite allmänna reflektioner i ämnet.

Simon Harmark arbetar som Chief Automation på ICA-Gruppen.

10.40-11.00: KAFFE med smörgås

11.00-11.40: Så automatiserar serviceförvaltningen Stockholms stads administration
Ingeborg Brenton och Rebeca Belmonte, Serviceförvaltningen, Stockholms stad

Ingeborg berättar hur serviceförvaltningen i Stockholms stad effektiviserar sin verksamhet med hjälp av digitala medarbetare – RPA. Hur passar RPA in i serviceförvaltningens uppdrag? Hur underlättas robotiseringen av kontinuerlig processutveckling? Varför är driftmodellen en förutsättning för att kunna skala upp automatiseringen? Vilka är lärdomarna och vilka är utmaningarna?

Ingeborg Brenton är projektledare RPA, Rebeca Belmonte är utvecklingsstrateg, båda på serviceförvaltningen på Stockholms stad.

11.45-12.05: Arbetsförmedlingens resa från lokalkontor till robotiserad självservice
Gustav Erman, Arbetsförmedlingen

Gustav berättar om Arbetsförmedlingens kanalförflyttning från lokalkontor med begränsade öppettider till självservice dygnet runt via internet. Det nya konceptet bygger på att arbetssökande kan få svar på sina frågor via en chatbot och på mediablending på kundtjänst. Gustav berättar om vad Arbetsförmedlingen har åstadkommit, vilka utmaningar man haft på vägen dit och vilka visioner man har inför framtiden.

Gustav Erman är produktägare för Digitala möten på Arbetsförmedlingens IT-avdelning.

12.05-12.25: Robotisering av en myndighets beslutsprocess
Malin Löfqvist, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har robotiserat processen för att fatta beslut om huruvida stöd till arbetsgivare ska beviljas eller inte. Malin redogör för de fallgropar man funnit på vägen, både i det tekniska landskapet och i utvecklingen av verksamheten.

Malin Löfqvist är sektionschef Beslutsstöd distans på Arbetsförmedlingens IT-avdelning.

12.30-13.20: LUNCH med automatiseringsmingel

13.20-14.00: Att koppla ihop RPA med AI
Kenneth Tellebo, Digital Workforce

Det blir allt vanligare att företag och den offentliga sektorn kopplar ihop regelstyrda RPA-lösningar med mera avancerade moduler som bygger på självlärande system och artificiell intelligens, AI. Kenneth har varit delaktig i ett antal sådana projekt, och redogör i denna presentation för sina erfarenheter. När passar AI? Vilka är fällorna? Hur säkerställer man en kontinuerlig träning av AI-modulerna? Och vilka nya roller behövs i organisationen?

Kenneth Tellebo är Country Manager på Digital Workforce. Han har på knappt 4 år sett bolaget växa från en handfull till över 250 anställda i Norden där man automatiserat fler än 1.500 processer. Digital Workforce är ett bolag som är helt fokuserat på att hjälpa sina kunder att automatisera sina processer med hjälp av. RPA och AI-lösningar, och har idag verksamhet I åtta länder.

14.05-14.45: RPA, röststyrning, chatbottar och automatisk kundtjänst
Mathias Johansson, Telia

Mathias delar med sig av exempel från Telias kunder som har arbetat med RPA, röststyrning, chatbottar och kunskapssystem, och han bjuder på en del spaningar om framtiden och pågående innovationsarbete. Du får även höra om Telias eget arbete med automatisering av verksamheten med hjälp av bland annat RPA och chatbottar.

Mathias Johansson ansvarar för Telias erbjudanden inom självbetjäning och automation för företagskunder inom både privat och offentlig sektor. Hans enhet levererar även produkter och tjänster internt till Telias egen organisation, bland annat chattbottar, RPA och röststyrning. Mathias har 20 års erfarenhet av konversationell AI med en bakgrund som expert inom lingvistik och talteknologi. Han sitter bland annat med i Telias AI CoE, som arbetar med AI-strategi för Telia Company och är en ofta anlitad rådgivare i frågor som rör röststyrning, självbetjäningsstrategier och automation.

14.50-15.10: KAFFE med sötsak

15.10-15.50: Så transformerar Volvo Cars RPA till IPA
Erfan Makhsos, Volvo Cars

Volvo Cars har ett omfattande program för automatisering, med ett stort antal RPA-robotar igång och ännu fler planerade. Erfan redogör för de erfarenheter man dragit och delar med sig av tips, exempelvis om vilka fällor man ska undvika, hur man skapar acceptans hos personalen och hur man uppgraderar en initial RPA-installation med andra teknologier till Intelligent Process Automation (IPA).

Erfan Makhsos är Automation Manager HR Intelligent Process Automation på Volvo Cars.

15.55-16.35: Pensionsmyndighetens resa från försök till etablerad RPA-förmåga
Daniel Jonsson, Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten började året med att skapa en försöksverksamhet kring RPA. Syftet var att bygga kunskap kring om RPA kunde avlasta det hårda arbetstrycket i myndighetens handläggning. Efter några lyckade piloter är myndigheten nu på väg att skala upp och etablera ett dedicerat och tvärfunktionellt team som jobbar med RPA-baserad automatisering inom flera delar av organisationen. Daniel kommer att berätta om myndighetens resa och lärdomar från att bygga en intern förmåga kring RPA.

Daniel Jonsson är enhetschef inom verksamhetsutveckling på Pensionsmyndigheten, och är ansvarig för etablering av ett RPA Center of excellence på myndigheten.

16.40: Konferensen avslutas

Tid och plats

Måndag 2 december 2019 kl 09.00-16.40 i centrala Stockholm (Westmanska Palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-758 37 09 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2 995:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Bra rabatt

Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-758 37 09.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Catharina Ström på 0708-244 827 eller catharina@atomer.se

 

   Om denna konferens

Tid och plats: Måndag 2 december 2019 kl 09.00-16.40 i centrala Stockholm (Westmanska Palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-758 37 09  eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 2 995:- exkl moms. Lunch samt kaffe fm & em ingår. Anmälan är bindande. Först till kvarn gäller. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Rabatt: Kom 3, men betala för 2, eller kom 6, betala för 4. Och så vidare. Samtliga namn behövs inte från början.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Catharina Ström på 0708-244 827 eller catharina@atomer.se