ALLMÄNT ANMÄLAN PROGRAM

abc1

 

program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30-09.00: Registrering

09.00-09.10: Inledning

09.10-09.50: Dina robotar har fått nya förmågor!
Pär Hedin, PS Provider

RPA har nu funnits ett tag. Tekniken har mognat och fått fäste hos ett stort antal företag och organisationer som ett effektivt sätt att automatisera processer. Genom att komplettera RPA med funktionalitet för att till exempel hantera ostrukturerad information ökar antalet tillämpningar och användningsområden dramatiskt. I den här presentationen beskriver Pär vad man kan göra med tekniken samt visar konkreta exempel på robotar som exempelvis hanterar ostrukturerad information.

Pär Hedin är partner och grundare av PS Provider. Han har över 20 års erfarenhet från effektivisering av administrativa processer och är numera huvudansvarig för RPA och AI inom PS Provider. PS Provider är ett konsultföretag som var tidigt ute när det gäller processautomation med bland annat RPA (Robotic Process Automation) och andra teknologier (conversational AI, ML, NLP, etc). PS Provider erbjuder allt från förstudier och analyser till utbildning och etablering av framtidens organisationer som ger företagets kunder tillgång till en obegränsad mängd “digitala medarbetare”.

09.55-10.20: Självlärande RPA-robotar med machine learning
Sudharshan Ravi, KPMG

Tre frågor som står på de flesta företags och organisationers agenda är automatisering av repetitiva processer, nya teknologier och kundupplevelse. Men frågan är, hur kombinerar man dem utan att någon fallerar? I den här presentationen tar Sudharshan upp hur man kombinerar RPA med Machine Learning för att maximera kundupplevelsen och sänka kostnaderna. Vi kommer tillsammans att gå igenom hur man tar RPA till nästa nivå av processautomation genom att demonstrera två kollaborativa användarcase. Presentationen inkluderar också en bakgrund till Machine Learning, Intelligent Process Automation och IT Ticket Classification.

Sudharshan Ravi är Manager Analytics & AI inom Digital Strategy & Automation på KPMG i Sverige.

10.25-10.45: KAFFE

10.45-11.25: RPA + AI är nästa steg
Jonas Karlsson och Birger Tenow, Blue Prism

Att integrera RPA med AI och Machine Learning ger nya möjligheter att skapa mer avancerade automatiseringar i allt fler processer. I denna presentation får du ta del av exempel från innovativa företag som redan idag använder RPA i kombination med AI och machine learning – hur användning av naturlig språkförståelse (NLP, Natural Language Processing) hjälper till att läsa och agera på email och talade instruktioner, automatiserad analys av bilder och video, med mera. Du får även tips på vad du ska tänka på i steget mot intelligentare automation, och tips på teknik som finns tillgänglig.

Jonas Karlsson och Birger Tenow är båda Solutions Consultant på Blue Prism. De hjälper företag och organisationer i Norden att digitalisera och automatisera med hjälp av digitala medarbetare.

11.30-12.10: Hyperautomation doesn’t need to be complex
Mikko Saarnisto, Lekab Communication Systems

Choosing the right tools gives employees the opportunity to automate their tasks. By choosing Lekab’s hyperautomation platform basically anyone, even without any programming knowledge, can build RPA and hyperautomation processes. In this presentation Mikko will create a robot in front of your eyes. A robot that will read and process a PDF file that includes a table holding information, to create an order in an order management system.

Mikko Saarnisto is Senior Hyperautomation Consultant and holds a Master of Science degree in information systems science. He has several years of experience in designing, building and implementing Intelligent Automation and RPA processes to customers across the nordic region. Since 1994 Lekab has helped customers, including many of Northern Europe’s most prominent companies, to increase their efficiency and accessibility through better communication and messaging solutions and Intelligent Robotic Process Automation solutions. They enable companies to automate manual and repetitive, rule-based tasks and processes to increase productivity.

12.15-13.15: LUNCH

13.15-13.55: En kommuns färd mot andra generationens RPA
Roger Granat, Uddevalla kommun

Roger inleder med att kort berätta om hur Uddevalla kommun startade sin RPA-satsning 2018. Sedan redogör han för hur de har skalat upp och successivt växt in i en automatiserad kommunförvaltning, hur det har påverkad organisationen, vilka steg framåt de tänker ta under 2021, och hur de ser Uddevalla kommuns automation framför sig år 2023. Roger delar med sig av erfarenheter de gjort och tipsar om fällor att undvika.

Roger Granat är socialchef på Uddevalla kommun, och ansvarig för deras RPA-projekt och vidare automation.

14.00-14.40: Att skapa automation automatiskt
Johan Toll, IPsoft

Idag kan vi automatisera IT- och affärsprocesser från början till slut genom att kombinera autonom teknik med artificiell intelligens. Men hur återvinner vi lärandet som uppstår i samtalet mellan två människor, och med det som bas automatiskt skapar automatiska processer? Att automatisera blir då inte en ny uppgift, utan ett resultat av ett arbete som redan utförs. Denna presentation är en introduktion till äkta end to end-automation, där processen från människa till maskin och tillbaka är 100 procent automatiserad och kan konsumeras i valfri kanal. Johan kommer att dela med sig av flera spännande praktikfall och även påvisa vilka effekter satsningarna har gett.

Johan Toll är Executive Director Transformations på IPsoft. Hans livs ambition är att evangelisera kring AI-system som efterliknar människan och som frigör talang och fantasi för en bättre och effektivare värld. Den samexisterande digitala organisationen. Med en karriär som sträcker sig över 30 år inkluderar Johans tidigare arbetslivserfarenheter roller som CIO, CTO och managementkonsult liksom evangelistroller för ledande internationella organisationer – med inrättandet av support och customer care i högteknologiska företag som specialitet. Johan brinner för hur AI kan stödja skapandet av personifierade tjänster som driver effektivitet, varumärke och lojalitet.

14.45-15.05: KAFFE

15.05-15.45: Att skala upp RPA – från förstudie till Center of Excellence
Kristian Cronsell, Coop Sverige

Coops RPA-resa inom affärsområdena Logistik samt Inköp och Kategori inleddes 2017 med en förstudie, men leds idag av Coops ”RPA Center of Excellence”. Hur skalade de upp? Hur ser modellen för RPA ut? Vilken metod arbetar de efter? Hur har de valt att organisera sig?

Kristian berättar om Coops valda metodik och delar med sig av lärdomar och insikter kring hur man först lagt grunden för att senare etablera en Robotic operationell modell. Han kommer även att dela med sig av sina erfarenheter kring olika typer av processer som automatiserats och upprättandet av en back-logg av processer som ger rätt förutsättningar för en långsiktig framgång både ur ett strategiskt och praktiskt perspektiv. Samt förmedla sina tankar och planer för framtiden. Hur går man från ”sandlåda” till industri avseende automation?

Kristian Cronsell är projektledare på Coop Sverige AB inom Inköp och Kategori. Där driver han främst projekt som länkar samman Verksamheten med IT. Han har även rollen som Service Owner inom Coop RPA Center of Excellence, och var den som drev det projekt där Coops RPA-modell upprättades.

15.50-16.30: Automatisering med AI inom lön & HR
Per Johansson, Aditro

Lön & HR är yrken som historiskt har varit väldigt administrationstunga, med flertalet återkommande och tidskrävande arbetsuppgifter. Här pågår en stor förändring där en enskild lönespecialist har en exponentiell tillväxt sett till antalet löner som hen kan hantera korrekt. Väldigt många arbetsuppgifter automatiseras inom löneprocessen och i denna presentation kommer Per att gå igenom hur Aditro använder AI, RPA och andra automatiseringsverktyg för att förenkla vardagen på kundernas löneavdelningar. Aditros AI-assistent Payton jobbar intensivt för att lära sig mer och mer, och blir dagligen bättre på att hitta avvikelser och att göra prognoser. Med RPA-verktyget Blue Prism och smarta integrationsplattformar automatiseras, förenklas och effektiviseras kommunikationen mellan olika system och lösningar. AI gör också företagen mindre sårbara när marknader snabbt förändras och är redan idag en avgörande faktor för att nå nya framgångar.

Per Johansson är Development Director på Aditro och ansvarar för utveckling och leverans av Aditros svenska lösningar. Aditro är en av de ledande leverantörerna av HR- och lönesystem samt löne-outsourcing i Norden. Med över 50 års erfarenhet och genom nära samarbete med företagets kunder, har Aditro skaffat sig djup och bred expertis. Idag är de omkring 600 engagerade medarbetare i Norden som hjälper sina kunder att automatisera och digitalisera HR- och löneprocesser för att framgångsrikt möta den föränderliga arbetsmiljön. Uppdraget är att hjälpa till att skapa en bättre medarbetarupplevelse genom att göra HR-processer mer moderna och effektiva. Läs mer på www.aditro.se.

16.40: Konferensen avslutas

Tid och plats

Torsdag 10 december 2020 kl 09.00-16.40. Du väljer att deltaga digitalt via länk eller på plats, som är i centrala Stockholm (Westmanska palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Anmälan

På formuläret här, via telefon 08-32 00 33 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad

2.995 kr plus moms. Lunch & kaffe ingår (för de som deltar på plats). Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Covid 19-anpassning

Om du deltar på plats: Vi kommer att vara i en stor och luftig sal, och vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan välja att deltaga digitalt istället.

OBS OBS VIKTIGT

Invänta en personlig bekräftelse via email på att vi har tagit emot anmälan.

Arrangör

Atomer och bitar AB, 08-32 00 33.

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Pär Ström på 0709-699 411 eller par@atomer.se

 

   Om denna konferens

Tid och plats: Torsdag 10 december 2020 kl 09.00-16.40. Du väljer att deltaga digitalt via länk eller på plats, som är i centrala Stockholm (Westmanska palatset, Holländargatan 17). Registrering från kl 08.30.

Program: Finns här

Allmän info: Finns här

Anmälan: På formuläret här, via telefon 08-32 00 33 eller epost anmalan@atomer.se.

Kostnad: 2.995 kr plus moms. Lunch & kaffe ingår (för de som deltar på plats). Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Det går bra att skicka någon annan istället vid förhinder.

Covid 19-anpassning: Om du deltar på plats: Vi kommer att vara i en stor och luftig sal, och vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan välja att deltaga digitalt istället.

Arrangör: Atomer och bitar ab

Vill du ställa ut?
Och komma i kontakt med målgruppen? Kontakta Pär Ström på 0709-699 411 eller par@atomer.se

Annan aktuell konferens

vide02
Konferens om Nytt inom video på nätet, som går den 17 november i Stockholm. Mer info här!