.

Spännande inspirations-föreläsningar

 

Här är Pär Ströms nya inspirationsföreläsningar för 2014. Ämnen kan kombineras, och föreläsningens längd kan anpassas till vad som passar in. Det finns självfallet också andra ämnen.

Ämnen

  1. 3D-skrivare – things on demand
  2. De nya gränssnitten
  3. Robotar – snart på en plats nära dig
  4. Morgondagens kommunikation
  5. Kroppsnära datorer (wearable computers)
  6. Augmented reality (förstärkt verklighet)
  7. Personlig integritet och övervakningssamhället
  8. Pärs blandning

Spännande föreläsningar och moderatorsuppdrag

När det gäller föreläsningar och moderatorskap företräds Atomer och bitar av Pär Ström. Sedan mitten på 1990-talet har Pär hållit många hundra föreläsningar om den spännande IT-utvecklingen. Ingen riskerar att få långtråkigt under dragningarna, som är spektakulära med mängder av exempel, bilder, ljud och video. Pär har bland annat föreläst tillsammans med Bill Gates och Steve Ballmer.

IT-föreläsningar, även som ren inspiration

Pär talar om informationsteknologins spjutspets, om hur den håller på att förändra människors vardagsliv, samhälle och affärsförutsättningarna för företag. Kännetecknande för Pärs IT-föreläsningar är att fokus ligger på vad man kan göra med tekniken, inte på tekniken i sig. Han bygger nästan hela föredragen på foton och andra bilder, oftast i form av exempel ur verkligheten. I många fall finns också multimediala inslag, i form av video, intervjuer, musik och annat ljud.

Han varvar konkreta exempel ur verkligheten med rapporter från forskningens spjutspets och tankar om vad det leder till i förlängningen. Detta gör framställningen spännande men samtidigt trovärdig. Det är svårt att ha tråkigt på Pärs dragningar.

Eftersom IT-föreläsningarna är så praktiskt inriktade och innehåller så många spektakulära exempel fungerar de som rena inspirationsföredrag, som passar för alla målgrupper. Inga förkunskaper behövs.

Av erfarenhet kan vi säga att föreläsningarna uppskattas lika mycket av exempelvis sjuksköterskor, programmerare och företagsledare. Delvis vinklas de förstås olika beroende på målgrupp.

För kontakt ring Pär Ström direkt på 0709-699 411, sänd ett email eller ring 08-758 37 09.