Nyhetsbrevet BBB

Nyhetsbrevet BBB, handlar om digital övervakning, “snokarsamhället” och hotet mot den personliga integriteten. Ges ut av Pär Ström. Fristående från politiska och kommersiella intressen. Gratis. Vi värnar om integriteten och säljer aldrig epostadresserna vidare till någon utomstående. Vill du prenumurera på BBB? Klicka här.

Pär Ström ger också ut nyhetsbrevet DDR (Den digitala revolutionen). Läs mer här.

2013

2012

2010

2009

2008