Tillbaka till Atomer och bitars första sida

Hur vi hanterar dina personuppgifter – GDPR

Personlig integritet
Vi på Atomer och bitar AB värnar i allra högsta grad om din personliga integritet. På grund av vår passion för integritet sparar vi ett absolut minimum av personuppgifter – bara det som är absolut nödvändigt för att kunna driva verksamheten. Vi gör uppoffringar på det kommersiella planet som få företag gör av hänsyn till den personliga integriteten (se nedan). Företagets ägare Pär Ström har bakom sig ett mångårigt engagemang för personlig integritet i IT-samhället, bland annat genom att skriva flera böcker och skrifter om integritet (till exempel ”Övervakad”) och genom arbete som integritetsombudsman vid stiftelsen Den Nya Välfärden. Han var också ledamot av allians-regeringens IT-råd i egenskap av integritetskämpe. Atomer och bitars marknadschef Catharina Ström är jur kand och har därför stor förståelse för juridiken bakom GDPR, som vi tar på största allvar. Du kan alltså känna dig fullständigt säker på att vi behandlar dig med den största respekt.

Vilka personuppgifter behandlar ni?
Vi har yrkesrelaterade epost-adresser till personer som vi tror kan vara intresserade av våra professionellt inriktade konferenser. Observera att vi bara har själva epost-adresserna, ingen mer information. När personer anmäler sig till våra konferenser måste vi dock för att kunna fakturera samla in lite mer information: Företag/organisation, postadress och i vissa fall kostnadsställe eller referens att skriva på fakturan. Ifall de anmälda har särskilda önskemål om kost, exempelvis vill ha vegetarisk lunch på konferensen, sparar vi också den informationen (tills konferensen är genomförd, sedan raderas den). Faktureringsuppgifter sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Med vilken rätt lagrar ni min epost-adress?
Enligt GDPR finns flera lagliga grunder för lagring av personuppgifter. Vår grund för lagring av epost-adresser är ”intresseavvägning”. Det innebär att vi tror att det är rimligt att de personer vars epost-adresser vi lagrar kan vara intresserade av de konferenser vi gör utskick om.

Med vilken rätt lagrar ni andra personuppgifter än epost-adress?
Observera: Detta görs enbart för de personer som anmäler sig till våra konferenser. Det handlar då om faktureringsinformation, och i enstaka fall önskemål om speciell kost vid konferenslunchen. Vår lagliga grund enligt GDPR är i detta fall att det ”krävs för fullgörande av avtal och rättslig skyldighet”.

Hur har ni fått min epostadress?
Vi sparar epost-adresser till de personer som anmäler sig till våra konferenser för att använda i kommande utskick. Vi får också in epost-adresser genom att personer på internet anmäler sitt intresse för information om våra konferenser. Vidare har vi köpt epost-adresser till vissa målgrupper, och vi har genom research samlat in vissa epost-adresser till intressanta målgrupper.

Lämnar ni min epost-adress vidare?
Nej, aldrig. Vi säljer inte våra epost-adresser och ger inte heller bort dem gratis eller som byte. Vissa talare kan ibland önska ta del av namn och företag/organisation (inte epost-adress) för deltagarna på just den konferens där talaren har talat. Du kommer att beredas möjlighet att säga nej till detta.

Spårar ni mig när jag besöker Atomer och bitars sajt?
Nej, verkligen inte. Vi gör inga som helst analyser av kunders eller presumtiva kunders digitala rörelser och aktiviteter. Vi har medvetet valt, av integritetsskäl, att inte använda verktyg av typen Google Analytics. Vi gör därmed en kommersiell uppoffring, som mycket få företag gör, för den personliga integritetens skull.

Vilken IT-säkerhet har ni?
Mycket hög. Vi jobbar kontinuerligt både tekniskt och organisatoriskt med säkerhet för att skydda vår digitala information. Vi har vidtagit mycket långtgående åtgärder för att skydda informationen, och vi har en intern policy för IT-säkerhet och informationshantering. Vi anlitar ett professionellt utskicksföretag för epostutskick som har mycket hög IT-säkerhet. Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med detta företag i enlighet med GDPR-reglerna.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att på ett enkelt sätt avanmäla dig från våra konferensinbjudningar, och därmed få din epost-adress struken ur vårt register. En länk för att göra detta finns i varje utskick. Du kan också avanmäla dig här (gå till ”Konferenser”, klicka fram “Jag vill inte ha konferensinbjudningar”, så blir du avanmäld). Det går också bra att mejla, ringa eller på annat sätt kontakta oss och be oss ta bort din adress manuellt. Du har också rätt att få information om vilken epostadress till dig vi har, att få den rättad vi behov och att få en bekräftelse på eventuell radering eller rättning.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna vår personuppgiftsansvariga så tar vi snabbt hand om din fråga.

Personuppgiftsansvarig
Pär Ström
Atomer och bitar AB
08-758 37 09
0708-244 827
par@atomer.se

Tillbaka till Atomer och bitars första sida